Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
298/2023
0,00 € Slovenské národné divadlo Národné osvetové centrum
7. September 2023
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
299/2023
0,00 € Televízia Turiec, s.r.o. Národné osvetové centrum
6. September 2023
Zmluva o spolupráci
296/2023
0,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Národné osvetové centrum
6. September 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci HS: 2100 Č: 026 PKV: 201
23075
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Národné osvetové centrum
5. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023282/2023
1 500,00 € Mgr. art. et Mgr. Linda Šilar Pavelková Národné osvetové centrum
4. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023280/2023
52,00 € Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. Národné osvetové centrum
4. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023281/2023
75,00 € Mgr. Karol Horváth Národné osvetové centrum
31. August 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V772 zo dňa 27.11.2019
2786/2023
270 763,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné osvetové centrum
30. August 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
2023277/2023
240,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
286/2023
3 000,00 € Opus Delicti Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
285/2023
0,00 € Slovenský syndikát novinárov Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
290/2023
0,00 € ALLNET SK s.r.o. Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
284/2023
150,00 € Základná umelecká škola, Školská 16, Slovenská Ľupča Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
287/2023
0,00 € BRAK s. r. o. Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
291/2023
7 300,00 € Kultúrna scéna MARTIN Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
289/2023
350,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
288/2023
0,00 € BIBIANA, medzinárodnýý dom umenia pre deti Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023276/2023
500,00 € Mgr. Peter Konečný Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o spolupráci (mediálne partnerstvo)
292/2023
0,00 € METRO Národné osvetové centrum
28. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023274/2023
500,00 € Mgr. art. Miriam Kičiňová, ArtD. Národné osvetové centrum