Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Zmluva o spolupráci
267/2023
984,00 € Občianske združenie "GONG" Národné osvetové centrum
18. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023258/2023
500,00 € Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. Národné osvetové centrum
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023253/2023
500,00 € Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. Národné osvetové centrum
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023255/2023
1 100,00 € Mgr. art. Patrik Lančarič Národné osvetové centrum
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023254/2023
200,00 € Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. Národné osvetové centrum
17. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
265/2023
2 052,00 € FALANGIR Národné osvetové centrum
16. August 2023
Dohoda č. 5/2023/OdŠMKaŠ o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin - na podujatie "Scénická žatva 2023 - 101.ročník"
1580/2023
11 000,00 € Mesto Martin Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023248/2023
500,00 € prof. Mgr. art. Jozef Ciller Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023246/2023
800,00 € Mgr. art. Daniel Dluhý Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023245/2023
300,00 € Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
264/2023
420,00 € Základná umelecká škola Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
263/2023
350,00 € Divadlo Fí Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023250/2023
500,00 € MgA. Jakub Molnár Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023251/2023
400,00 € Matej Feldbauer Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023247/2023
500,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Národné osvetové centrum
15. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023249/2023
500,00 € Miklós Forgács Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023243/2023
1 100,00 € prof. Peter Pavlac Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
262/2023
340,00 € Divadlo "A" a Divadlo Shanti Prievidza Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
261/2023
630,00 € Severný vietor Národné osvetové centrum
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023241/2023
400,00 € Jakub Molnár Národné osvetové centrum