Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023227/2023
400,00 € Michal Onduš Národné osvetové centrum
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023228/2023
500,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Národné osvetové centrum
8. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vytvorenia a realizácii diela
251/2023
150,00 € RestauroTRACCO s. r. o. Národné osvetové centrum
8. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023230/2023
100,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Národné osvetové centrum
3. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023224/2023
273,00 € Michaela Patajová Národné osvetové centrum
2. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023223/2023
4 000,00 € Pavol Pitoňák Národné osvetové centrum
20. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A224567001
244/2023
8,00 € Orange Slovensko, a.s. Národné osvetové centrum
19. Júl 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V772 zo dňa 27.11.2019
1888/2023
270 763,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné osvetové centrum
12. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023222/2023
150,00 € Bc. Mária Šimová Národné osvetové centrum
12. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023221/2023
78,00 € Peter Hudák Národné osvetové centrum
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
242/2023
1 500,00 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne Národné osvetové centrum
6. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023219/2023
130,00 € Jakub Molnár Národné osvetové centrum
6. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023220/2023
91,00 € Vladimír Dubeň Národné osvetové centrum
4. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
241/2023
Doplnená
10 000,00 € Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií Národné osvetové centrum
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
240/2023
500,00 € DoReMi, OZ pri Základnej umeleckej škole Jána Albrechta Národné osvetové centrum
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci Východná 2023
ZS/4/2023
0,00 € Obec Východná Národné osvetové centrum
29. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 12.06.2023
239/2023
0,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Národné osvetové centrum
29. Jún 2023
Príkazná zmluva
238/2023
120,00 € Simona Harnišová Národné osvetové centrum
28. Jún 2023
Príkazná zmluva
236/2023
1 800,00 € Ing. Mário Grosmann Národné osvetové centrum
28. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023217/2023
400,00 € Peter Gazarek Národné osvetové centrum