Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
162/2024
300,00 € Art School Smižany Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024158/2024
80,00 € Mgr. MgA. Laura Kolačkovská Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024159/2024
72,00 € Júlia Galdunová, DiS. art. Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
163/2024
0,00 € Komoča - Komócsa Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
164/2024
250,00 € PX CENTRUM Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
158/2024
700,00 € Folklórny súbor ILOSVAI Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom 07/05/2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom 07/05/2024
1 000,00 € Obec Zámutov Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
154/2024
400,00 € Folklórny súbor VAGONÁR - POPRAD Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
157/2024
0,00 € Obec Poráč Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
161/2024
0,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024152/2024
303,00 € Martin Remenec Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
155/2024
500,00 € Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024151/2024
80,00 € Mgr. Mónika Dobsa Fodor Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024150/2024
92,00 € Tamás Dobsa Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024156/2024
160,00 € Ing. Jozef Kahan, PhD. Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
156/2024
370,00 € Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024141/2024
3 000,00 € Emília Sviteková Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024136/2024
800,00 € PaedDr. Michal Smetanka Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
148/2024
512,00 € Mgr. Jana Veselovská Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024146/2024
60,00 € Mgr. Mária Jaššová Národné osvetové centrum