Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
113/2024
97,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Hrabušice Národné osvetové centrum
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
282/2024
509,00 € Mesto Dolný Kubín Národné osvetové centrum
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
109/2024
11 692,00 € Novohradské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
106/2024
873,00 € MEA INTEREST n.f. Národné osvetové centrum
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
107/2024
48 895,00 € Pohronské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
110/2024
62 790,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Národné osvetové centrum
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
108/2024
35 321,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Národné osvetové centrum
10. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
105/2024
3 563,00 € Vihorlatsk múzeum v Humennom Národné osvetové centrum
10. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
104/2024
7 469,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
098/2024
28 059,00 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
089/2024
1 263,00 € Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
081/2024
2 266,00 € Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
085/2024
2 813,00 € Deti a umenie n.f. Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
092/2024
1 096,00 € Mestské kultúrne stredisko Levice Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
084/2024
29 921,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
090/2024
35 362,00 € Podpolianske osvetové stredisko Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
086/2024
582,00 € Mesto Želiezovce Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
096/2024
Doplnená
23 243,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
099/2024
24 485,00 € Centrum kultúry Košického kraja Národné osvetové centrum
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
097/2024
22 176,00 € Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Národné osvetové centrum