Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Príkazná zmluva
212/2023
333,00 € Mgr. Diana Repčáková Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Príkazná zmluva
213/2023
120,00 € Dominika Jankurová Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023207/2023
700,00 € Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
215/2023
1 140,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023208/2023
80,00 € Mgr. art. Vladislava Sárkány Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023209/2023
80,00 € Mgr. art. Vladimíra Hradecká Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
214/2023
120,00 € Barbora Budzáková Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
220/2023
0,00 € BARZZUZ s.r.o. Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
219/2023
0,00 € FolkFurt, s.r.o. Národné osvetové centrum
26. Jún 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
218/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Národné osvetové centrum
23. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZABEZPEČENIA LOGISTICKÝCH, ORGANIZAČNÝCH, PERSONÁLNYCH, MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH, UBYTOVACÍCH A CATERINGOVÝCH SLUŽIEB PRE FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2023
211/2023
99 329,00 € Eventproject, s.r.o. Národné osvetové centrum
23. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023203/2023
2 500,00 € MgA. Tomáš Kompaník Národné osvetové centrum
23. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
210/2023
465,00 € Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
199/2023
300,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A22274713
208/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023200/2023
700,00 € Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
206/2023
0,00 € TS KUMŠT Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023199/2023
0,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
203/2023
1 130,00 € Univerzitný folklórny súbor Mladosť Národné osvetové centrum
22. Jún 2023
ZMLUVA O MEDIÁLNOM PARTNERSTVE
205/2023
4 255,20 € Media RTVS, s.r.o. Národné osvetové centrum