Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023269/2023
500,00 € Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Národné osvetové centrum
25. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
281/2023
0,00 € Peter Paulovič - Sommelier vinotéka Národné osvetové centrum
25. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
280/2023
0,00 € Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Národné osvetové centrum
25. August 2023
ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
282/2023
2 400,00 € GALÉRIA MARTIN, s.r.o. Národné osvetové centrum
25. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023270/2023
900,00 € Mgr. art. Michal Ditte Národné osvetové centrum
25. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
283/2023
1 700,00 € Kultúrne centrum Museum Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023265/2023
500,00 € MgA. Tomáš Žižka Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023263/2023
1 230,00 € Matej Matejka Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
274/2023
255,00 € ŽUMPA, ochotnický spolek Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
272/2023
860,00 € Turčianska knižnica v Martine Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
277/2023
0,00 € Divadelný ústav Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
275/2023
416,00 € Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole, Letná 3453/34 v Poprade Národné osvetové centrum
24. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
276/2023
500,00 € Društvo Gledališče Glej Národné osvetové centrum
23. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
273/2023
14 000,00 € Slovenské komorné divadlo Martin Národné osvetové centrum
23. August 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
272/2023
860,00 € Turčianska knižnica v Martine Národné osvetové centrum
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023259/2023
200,00 € Mgr. Mgr. art. Miloslav Juráni, PhD. Národné osvetové centrum
21. August 2023
Zmluva o spolupráci
269/2023
0,00 € Podpolianske osvetové stredisko ; Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Národné osvetové centrum
21. August 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
268/2023
700,00 € Odtiaľ - Potiaľ Národné osvetové centrum
18. August 2023
Zmluva o spolupráci
266/2023
5 000,00 € RODON Klenovec /za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov/ Národné osvetové centrum
18. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023257/2023
400,00 € Emma Vičanová Národné osvetové centrum