Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
184/2024
0,00 € Združenie priateľov folklórneho súboru Váh Národné osvetové centrum
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
182/2024
0,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Národné osvetové centrum
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
187/2024
0,00 € Obec Dubové Národné osvetové centrum
30. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024171/2024
730,00 € Mgr. art. Martin Urban, PhD. Národné osvetové centrum
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
185/2024
800,00 € Folklórna skupina RASLAVIČAN z Raslavíc o.z Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
173/2024
1 020,00 € Mesto Myjava Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
176/2024
1 000,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka o.z. Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024164/2024
800,00 € Mgr. art. Andrea Pitoňáková Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024168/2024
60,00 € Jana Gombalová Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024166/2024
268,00 € Ing. Jaroslav Loebl Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024163/2024
2 500,00 € MgA. Tomáš Kompaník Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
175/2024
92,00 € TRNKY Z TLMÁČ Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024167/2024
100,00 € Mgr. art. Adela Ana Loebl Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
174/2024
30,00 € Folklórna skupina STRÁNE Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024162/2024
55,00 € doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024165/2024
1 450,00 € Adam Otto Kacvinský Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
172/2024
0,00 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
167/2024
800,00 € ŠKRUPINKA Trenčín Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
168/2024
840,00 € Folklórna skupina Podžiaran Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
169/2024
1 000,00 € Obec Zámutov Národné osvetové centrum