Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023311/2023
2 500,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Národné osvetové centrum
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023312/2023
1 200,00 € Mgr. art. Katarína Cermanová Národné osvetové centrum
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023309/2023
10 200,00 € Mgr. art. Jakub Tóth Národné osvetové centrum
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023310/2023
500,00 € Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. Národné osvetové centrum
24. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023307/2023
300,00 € PhDr. Zuzana Školudová Národné osvetové centrum
24. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023306/2023
300,00 € Mgr. Jaroslava Čajková Národné osvetové centrum
24. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023308/2023
300,00 € Vladimír Blaho Národné osvetové centrum
24. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023305/2023
300,00 € Mgr. Jozef Burič Národné osvetové centrum
22. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023304/2023
750,00 € Vladimír Nosáľ Národné osvetové centrum
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
350/2023
0,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Národné osvetové centrum
15. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023303/2023
140,00 € doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Národné osvetové centrum
14. November 2023
Poistná zmluva č. 2409259169
345/2023
194,86 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné osvetové centrum
13. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023302/2023
70,00 € Ing. Vladimír Dubeň Národné osvetové centrum
9. November 2023
Poistná zmluva č. 2409259098
342/2023
521,19 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné osvetové centrum
9. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023301/2023
200,00 € Kateř Tureček (Kateřina Tureček) Národné osvetové centrum
8. November 2023
Zmluva o použití grantu na školenie zamestnancov
341/2023
1 100,00 € Mário Varga Národné osvetové centrum
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023299/2023
700,00 € Mgr. Stanislava Zvarová Národné osvetové centrum
2. November 2023
Licenčná zmluva
2023298/2023
700,00 € Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD. Národné osvetové centrum
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
332/2023
1 500,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Národné osvetové centrum
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci
329/2023
0,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Národné osvetové centrum