Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
238/2024
0,00 € ForrestInn s. r. o. Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
234/2024
90,00 € Art School Smižany Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024278/2024
80,00 € MUDr. Richard Veselý Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024274/2024
100,00 € Adriana Drugová Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
233/2024
0,00 € ARMARIA ORAVA Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024275/2024
98,00 € BcA. Viktor Janoštín Národné osvetové centrum
26. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024273/2024
200,00 € Benjamín Baloďanský zast. Ivanou Baloďanskou Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024272/2024
100,00 € Mgr. art. Peter Kotrha Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024271/2024
80,00 € doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
230/2024
160,00 € TRNKY Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
229/2024
200,00 € GoProduction, s.r.o. Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024270/2024
80,00 € Mgr. art. Vladimíra Hradecká Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024267/2024
300,00 € Bc. Alexandra Bachledová Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024266/2024
200,00 € Alexandra Madárová zast. Ing. Mgr. Ingrid Madárovou Národné osvetové centrum
25. Jún 2024
Príkazná zmluva
231/2024
300,00 € Bc. Alexandra Bachledová Národné osvetové centrum
24. Jún 2024
ERASMUS+ DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY - MOBILITA JEDNOTLIVCOV
228/2024
2 209,00 € Mgr. art. Lenka Adamčáková Národné osvetové centrum
24. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024264/2024
508,00 € Mgr. Samuel Smetana Národné osvetové centrum
24. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024265/2024
0,00 € MUDr. Erika Smetanová Národné osvetové centrum
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
226/2024
1 000,00 € Kunnst o.z. Národné osvetové centrum
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024258/2024
1 260,00 € Mgr. Michal Druga, PhD. Národné osvetové centrum