Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
226/2024
1 000,00 € Kunnst o.z. Národné osvetové centrum
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024258/2024
1 260,00 € Mgr. Michal Druga, PhD. Národné osvetové centrum
20. Jún 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
225/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Národné osvetové centrum
20. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024252/2024
122,00 € Lucia Piovarči Národné osvetové centrum
19. Jún 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
224/2024
0,00 € AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň Národné osvetové centrum
19. Jún 2024
Zmluva o partnerskej spolupráci
223/2024
0,00 € brainit.sk, s. r. o. Národné osvetové centrum
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024247/2024
580,00 € Mgr. art. Katarína Galbičková Národné osvetové centrum
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024246/2024
320,00 € Mgr. art. Katarína Galbičková Národné osvetové centrum
18. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024244/2024
110,00 € Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024243/2024
500,00 € Juraj Líška Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024238/2024
448,00 € Mgr. Alfréd Lincke Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024242/2024
500,00 € Alica Záhorská Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024234/2024
200,00 € Maroš Kováč Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
220/2024
1 500,00 € NOGA Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024233/2024
200,00 € Tamara Kriváková Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
221/2024
850,00 € Občianske združenie Folklór spája Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
222/2024
1 500,00 € Pro Technik STU Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024235/2024
60,00 € Matúš Urban Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024237/2024
220,00 € Ing. Martina Lincke Národné osvetové centrum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024236/2024
124,00 € Nikola Lašová Národné osvetové centrum