Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 31/2023/SÚCTt
53 160,00 € Romus SK s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Zmluva č. 26/2023/SÚCTt
62 268,00 € SATES, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Jún 2023
Rámcová dohoda na kancelárske potreby
Zmluva č. 28/2023/SÚCTt
7 275,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Jún 2023
Rámcová dohoda na kancelárske potreby
28/2023/SÚCTt
7 275,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
29. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 30/2023/SÚCTt
1 984,60 € Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
Zmluva č. 29/2023/SÚCTt
9 806,40 € Slovak Telekom a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Zmluva č. 27/2023/SÚCTt
259 990,00 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Jún 2023
Dodatok č. 4/2023
Dodatok č. 14 (Zmluva č. 16/2018/SÚCTt)
0,00 € SPP Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Jún 2023
Dodatok č.3 k zmluve o dielo (Rekonštrukcia mosta M5931- Most cez potok v Horných Orešanoch)
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 88/2022/SÚCTt)
23 080,26 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Jún 2023
Dodatok č. 2/2023/SÚC TTSK
Dodatok č. 15 (Zmluva č. 42/2016/SÚCTt)
1 269,00 € Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Jún 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 10/2023/SÚCTt)
12 000,00 € Up Déjeuner, s.r.o Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. Máj 2023
Zmluva o odvoze odpadov
Zmluva o odvoze odpadov zo dňa 31.08.2022
0,00 € TSM Veľký Meder, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
23. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234286_Z
13 480,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/SÚCTt
756,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 22/2023/SÚCTt
26 875,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 24/2023/SÚCTt
46 875,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 23/2023/SÚCTt
35 000,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 21/2023/SÚCTt
281 071,05 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Máj 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 9/2016/SÚCTt)
0,00 € Obec Trnávka Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
Zmluva č. 20/2023/SÚCTt
2 165,63 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1