Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 19/2023/SÚCTt
117 136,64 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
2. Máj 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 32/2021/SÚCTt)
139,07 € Dobrovoľná civilná ochrana Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
2. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 18/2023/SÚCTt
131 737,15 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva č. 17/2023/SÚCTt
47 462,40 € Slovak Telekom a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme časti pozemku
8/2023
0,00 € Obec Trnávka Správa a údržba ciest TTSK
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
0,00 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 9/2021/SÚCTt)
0,00 € Obec Sekule Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pre produktovú, servisnú a tech. podporu Dispečingový mapový portál
Zmluva č. 16/2023/SÚCTt
49 440,00 € YMS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Marec 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 15/2023/SÚCTt
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. Marec 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 14/2023/SÚCTt
880,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. Marec 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 13/2023/SÚCTt
5 368,44 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Marec 2023
Rámcová dohoda (Osobné ochranné pracovné pomôcky)
Zmluva č. 12/2023/SÚCTt
64 978,44 € KORAKO plus, s. r. o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
16. Marec 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 88/2022/SÚCTt)
0,00 € COLAS Slovakia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
15. Marec 2023
Dohoda u uznaní a urovnaní dlhu
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt)
60,85 € Obec Merašice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Marec 2023
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky
Zmluva č. 11/2023/SÚCTt
17 500,00 € CellQoS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Marec 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 10/2023/SÚCTt
465 120,00 € Up Déjeuner, s.r.o Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. Marec 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 9/2023/SÚCTt
46 593,44 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení Dohody
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 116/2022/SÚCTt)
0,00 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
13. Február 2023
Zmluva č. PZ002000330447_002 o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 8/2023/SÚCTt
0,00 € BVS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Zmluva č. 7/2023/SÚCTt
79 438,20 € Marius Pedersen, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1