Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 50/2023/SÚCTt
16 208,09 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 48/2023/SÚCTt
3 901,80 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 49/2023/SÚCTt
106,25 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 47/2023/SÚCTt
5 746,70 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
3. Október 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO
Zmluva č. 45/2023/SÚCTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
2. Október 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 44/2023/SÚCTt
9 276,00 € GEOCONSULT, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. September 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
Zmluva č. 43/2023/SÚCTt
1 000,00 € Slovenská cestná spoločnosť Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
21. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239932_Z
16 395,00 € REAL - H.M. s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
31. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 42/2023/SÚCTt
309 919,74 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
31. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 41/2023/SÚCTt
406 022,65 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
18. August 2023
Zmluva na údržbu ciest I.triedy v Trnavskom kraji
Zmluva č. 40/2023/SÚCTt
0,00 € Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
16. August 2023
dodatok č.1
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt)
63,43 € Obec Merašice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. August 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 39/2023/SÚCTt
23 603,20 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
11. August 2023
Dohoda o užívaní nehnuteľného majetku
Zmluva č. 38/2023/SÚCTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva č. 37/2023/SÚCTt
5 000,00 € PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
3. August 2023
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva č. 36/2023/SÚCTt
5 184,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
31. Júl 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 35/2023/SÚCTt
35 087,09 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. Júl 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 34/2023/SÚCTt
15 819,70 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
13. Júl 2023
Zmluva o nájme zariadenia
Zmluva č. 33/2023/SÚCTt
257,18 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluva č. 32/2023/SÚCTt
48 050,00 € Balsam, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1