Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva č. 120/2022/SÚCTt
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. December 2022
Dodatok č. 3
Dodatok č. 43 (Zmluva č. 24/2021/SÚCTt)
1,20 € CHEMOLAK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
21. December 2022
Podniková kolektívna zmluva
Zmluva č. 119/2022/SÚCTt
0,00 € Integrovaný odborový zväz - ZO SÚC TTSK Trnava Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202215553_Z
20 702,40 € Jozef Kvaššay Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
19. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO
Zmluva č. 118/2022/SÚCTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2022
Rámcová dohoda
Zmluva č. 117/2022/SÚCTt
17 400,00 € exe, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2022
Dohoda o ukončení
Dodatok č. 40 (Zmluva č. 4/2012/SÚCTt)
0,00 € ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 41 (Zmluva č. 105/2022/SÚCTt)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 42 (Zmluva č. 104/2022/SÚCTt)
0,00 € Skanska SK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 39 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt)
220,00 € ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 38 (Zmluva č. 74/2022/SÚCTt)
23 723,66 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215011_Z
17 950,00 € Fuel Traders Corporation s. r. o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Zmluva č. 116/2022/SÚCTt
0,00 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2022
Príkazná zmluva
Zmluva č. 114/2022/SÚCTt
0,00 € Bobčík Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2022
Príkazná zluva
Zmluva č. 115/2022/SÚCTt
0,00 € Olša Igor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
25. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 37 (Zmluva č. 52/2022/SÚCTt)
0,00 € EuroBrik s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. November 2022
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva č. 113/2022/SÚCTt
9 900,00 € Messer Tatragas, spol s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 112/2022/SÚCTt
74 199,60 € Skanska SK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
16. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 111/2022/SÚCTt
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213012_Z
44 800,00 € značenie.sk, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja