Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Zmluva č. 116/2022/SÚCTt
0,00 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2022
Príkazná zmluva
Zmluva č. 114/2022/SÚCTt
0,00 € Bobčík Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2022
Príkazná zluva
Zmluva č. 115/2022/SÚCTt
0,00 € Olša Igor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
25. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 37 (Zmluva č. 52/2022/SÚCTt)
0,00 € EuroBrik s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. November 2022
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva č. 113/2022/SÚCTt
9 900,00 € Messer Tatragas, spol s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 112/2022/SÚCTt
74 199,60 € Skanska SK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
16. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 111/2022/SÚCTt
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213012_Z
44 800,00 € značenie.sk, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
10. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213370_Z
15 200,00 € PARAPETROL a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
10. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 36 (Zmluva č. 95/2022/SÚCTt)
23 568,60 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. November 2022
Dodatok č. 6
Dodatok č. 35 (Zmluva č. 110/2022/SÚCTt)
0,00 € Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 108/2022/SÚCTt
44 164,28 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 109/2022/SÚCTt
37 805,51 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. November 2022
Zmluva o vývoze odpadu
Zmluva č. 107/2022/SÚCTt
0,00 € VPP servis, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 33 (Zmluva č. 76/2022/SÚCTt)
8 120,00 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 32 (Zmluva č. 88/2022/SÚCTt)
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 31 (Zmluva č. 42/2022/SÚCTt)
0,00 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. November 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 34 (Zmluva č. 96/2022/SÚCTt)
30 285,00 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
31. Október 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 105/2022/SÚCTt
1 443 712,02 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
31. Október 2022
Zmluva o zverení do správy
Zmluva č. 106/2022/SÚCTt
313 534,77 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1