Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 58/2023/SÚCTt
2 500,00 € Motýľ s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 28 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt)
423,00 € Mesto Veľký Meder Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 23 (Zmluva č. 136/2013/SÚCTt)
788,47 € CARS IQ, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 21 (Zmluva č. 35/2014/SÚCTt)
304,56 € OZ Mikroregión Dunajská Magistrála Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 20 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
389,16 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 22 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt)
84,42 € Obec Dolné Trhovište Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 24 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt)
2 690,28 € O2 Networks, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 25 (Zmluva č. 4/2014/SÚCTt)
126,16 € R-P-S, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 26 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt)
1,13 € Obec Petrova Ves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 27 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt)
2 256,00 € AQUACENTRUM SK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. November 2023
Licenčná zmluva
Zmluva č. 56/2023/SÚCTt
0,00 € Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo (Rekonštrukcia cesty II/ 507 Vrakúň- Gabčíkovo, km 1,525- 5,215)
Dodatok č. 19 (Zmluva č. 41/2023/SÚCTt)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení údržby a prevádzky verejného osvetlenia na moste Hlohovec
600/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
9. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 486915/1/2023
Zmluva č. 55/2023/SÚCTt
9 990,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
1. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia na moste v Hlohovci
Zmluva č. 54/2023/SÚCTt
0,00 € Mesto Hlohovec Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 52/2023/SÚCTt
27 331,47 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní a o zachovaní odvodnenia cesty
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 53/2023/SÚCTt)
0,00 € Tapfer Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Október 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 51/2023/SÚCTt
70 019,46 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Október 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 18 (Zmluva č. 30/2023/SÚCTt)
0,00 € Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Október 2023
Zmluva o dielo
46/2023/SÚCTt
74 508,55 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja