Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt)
1,25 € Obec Petrova Ves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 28/2024/SÚCTt
695 461,56 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt)
93,28 € Obec Dolné Trhovište Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt)
467,42 € Mesto Veľký Meder Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt)
2 972,76 € CETIN Networks s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. Máj 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt)
2 492,88 € AQUACENTRUM SK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 27/2024/SÚCTt
881,50 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Zmluva č. 24/2024/SÚCTt
38 340,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 26/2024/SÚCTt
913,44 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Zmluva č. 25/2024/SÚCTt
38 340,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
24. Apríl 2024
Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu
Zmluva č. 23/2024/SÚCTt
62 233,32 € DS Construction s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Zmluva č. 21/2024/SÚCTt
113 851,20 € Marius Pedersen, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo Rekonštrukcia cesty II/507 Bojničky - Hlohovec - III. etapa
Zmluva č. 22/2024/SÚCTt
1 240 532,40 € COLAS Slovakia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. Apríl 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Zmluva č. 20/2024/SÚCTt
212,40 € INISOFT s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 19/2024/SÚCTt
32 373,60 € CivEN s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Apríl 2024
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku
Zmluva č. 18/2024/SÚCTt
6,40 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
3. Apríl 2024
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky
Zmluva č. 17/2024/SÚCTt
21 000,00 € CellQoS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. Marec 2024
Mimoriadna nájomná zmluva
Zmluva č. 16/2024/SÚCTt
6,40 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva č. 15/2024/SÚCTt
24 720,00 € YMS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
18. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku
Zmluva č. 14/2024/SÚCTt
0,00 € Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1