Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Júl
2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 23 (Zmluva č. 72/2021/SÚCTt)
2 568,97 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
20.
Júl
2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 24 (Zmluva č. 43/2021/SÚCTt)
7 484,74 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
20.
Júl
2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 14/2021/SÚCTt)
8 381,65 € Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19.
Júl
2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 56/2022/SÚCTt
89 479,00 € Skanska SK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
6.
Júl
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia cesty II/507 Vinohrady n/V-hr.okr. Hlohovec
Zmluva č. 55/2022/SÚCTt
104 338,68 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29.
Jún
2022
Dodatok č. 2
Dodatok č. 15 (Zmluva č. 107/2021/SÚCTt)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29.
Jún
2022
Nájomná zmluva
Zmluva č. 54/2022/SÚCTt
521,64 € SATES, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
20.
Jún
2022
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
Zmluva č. 53/2022/SÚCTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19.
Jún
2022
Zmluva o dielo
Dodatok č. 14 (Zmluva č. 13/2022/SÚCTt)
0,00 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
16.
Jún
2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 52/2022/SÚCTt
295 358,53 € EuroBrik s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
15.
Jún
2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 51/2022/SÚCTt
214 170,62 € DS Construction s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
15.
Jún
2022
Rámcová dohoda na kancelárske potreby
Zmluva č. 50/2022/SÚCTt
6 939,62 € Lyreco CE, SE Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 47/2022/SÚCTt
4 828,67 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 44/2022/SÚCTt
45 273,12 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 43/2022/SÚCTt
127 901,14 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 49/2022/SÚCTt
5 408,60 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 45/2022/SÚCTt
1 872,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 48/2022/SÚCTt
517,39 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10.
Jún
2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 46/2022/SÚCTt
5 083,05 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7.
Jún
2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 42/2022/SÚCTt
1 464 842,62 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »