Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Príloha č. 2 k Zmluve
Dodatok č. 36 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt)
0,00 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 71/2023/SÚCTt
0,00 € encare, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19. December 2023
Zmluva o nájme časti pozemku č. 5/2023/SÚC TTSK
Zmluva č. 69/2023/SÚCTt
200,00 € Obec Veľké Kostoľany Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
13. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 68/2023/SÚCTt
66 704,42 € OAT spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 35 (Zmluva č. 6/2014/SÚCTt)
67,68 € JURKI-HAYTON, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2023
Rámcová dohoda
Z202314111_Z
5 790,00 € MBM-GROUP, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
11. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314113_Z
11 499,94 € T a M trans spedition, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
8. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 34 (Zmluva č. 1/2014/SÚCTt)
2 365,42 € Dagmar Kolmačková - SHARK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
8. December 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 67/2023/SÚCTt
23 974,46 € DachBau s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 65/2023/SÚCTt
28 920,00 € CiDeCo s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 63/2023/SÚCTt
0,00 € Očkaják Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 66/2023/SÚCTt
61 273,20 € GEOCONSULT, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca
Zmluva č. 64/2023/SÚCTt
0,00 € BIOTIT s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 33 (Zmluva č. 139/2013/SÚCTt)
788,47 € WIKI - V. Michálek Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 32 (Zmluva č. 140/2013/SÚCTt)
772,68 € Ing. Peter Lelkes - prevádzkareň Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 3/2013/SÚC TTSK - Obec Mad (neurčitú)
Dodatok č. 29 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt)
22,56 € Obec Mad Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava
29. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 61/2023/SÚCTt
0,00 € Ján Bobčík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Príkazná zmluva
Zmluva č. 62/2023/SÚCTt
0,00 € Igor Olša Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 30 (Zmluva č. 60/2023/SÚCTt)
63,89 € Obec Mad Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 31 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt)
36,10 € Obec Lehnice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1