Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20241829_Z
126 000,00 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby "Zberná jazda"
Zmluva č. 13/2024/SÚCTt
10,35 € Slovenská pošta, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva č. 12/2024/SÚCTt
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
13. Marec 2024
Rámcová dohoda
10/2024/SÚCTt
0,00 € exe, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
5. Marec 2024
Zmluva o nájme
Zmluva č. 11/2024/SÚCTt
202,00 € Obec Radimov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241139_Z
69 300,00 € HATRICK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
16. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon PZS
Zmluva č. 9/2024/SÚCTt
0,00 € Balsam, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
13. Február 2024
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 70/2023/SÚCTt)
0,00 € MVM CEEenergy slovakia s.r.o Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Február 2024
Rámcová dohoda
Zmluva č. 8/2024/SÚCTt
14 646,96 € CLEAN TONERY, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
25. Január 2024
Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov ložísk a mostných záverov mostného objektu M6702 v Hlohovci v období 2024 - 2027
Zmluva č. 7/2024/SÚCTt
91 686,00 € INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
23. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 6/2024/SÚCTt
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
15. Január 2024
Zmluva o výpožičke
4/2024
0,00 € Obec Veľký Grob Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
12. Január 2024
Zmluva o zverení do správy
Zmluva č. 5/2024/SÚCTt
479,18 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 4/2024/SÚCTt
0,00 € Obec Veľký Grob Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Január 2024
Zmluva na výkon činností geodetického monitoringu
Zmluva č. 3/2024/SÚCTt
26 880,00 € GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Január 2024
Zmluva na výkon činností geodetického monitoringu
Zmluva č. 1/2024/SÚCTt
13 824,00 € GEOKOD, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. Január 2024
Zmluva o nájme časti pozemku č. 6/2023/SÚC TTSK
Zmluva č. 2/2024/SÚCTt
325,50 € Obec Petrova Ves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 37 (Zmluva č. 18/2018/SÚCTt)
300,00 € Anna Plottová Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. December 2023
Zmluva o nájme časti pozemku
Zmluva č. 72/2023/SÚCTt
14,21 € Obec Ostrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva č. 70/2023/SÚCTt
0,00 € MVM CEEenergy slovakia s.r.o Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1