Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 92/2022/SÚCTt
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Október 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 94/2022/SÚCTt
220 331,45 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
3. Október 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 91/2022/SÚCTt
363 403,34 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 87/2022/SÚCTt
776 971,76 € EKOM PLUS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Dodatok č. 5/2022
Dodatok č. 30 (Zmluva č. 34/2016/SÚCTt)
4 200,00 € ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 86/2022/SÚCTt
659 122,56 € EKOM PLUS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 88/2022/SÚCTt
492 728,52 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 89/2022/SÚCTt
492 455,84 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 90/2022/SÚCTt
892 171,10 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva č. 80/2022/SÚCTt
0,00 € SPP Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva č. 82/2022/SÚCTt
0,00 € SPP Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 85/2022/SÚCTt
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 83/2022/SÚCTt
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 84/2022/SÚCTt
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 81/2022/SÚCTt
0,00 € SPP Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. September 2022
Zmluva o odvoze odpadov
Zmluva č. 77/2022/SÚCTt
0,00 € TSM Veľký Meder, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva č. 78/2022/SÚCTt
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. September 2022
Mimoriadna nájomná zmluva
Zmluva č. 79/2022/SÚCTt
4,93 € INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
14. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229853_Z
17 799,60 € REAL - H.M. s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
13. September 2022
Rámcová dohoda
Zmluva č. 73/2022/SÚCTt
22 758,90 € Ing. Roman Hlocký - ZERO II, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1