Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 3/2023/SÚCTt
14 201,28 € CLEAN TONERY, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19. Január 2023
Dohoda o zálohových platbách na rok 2023
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt)
0,00 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19. Január 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 4/2023/SÚCTt
18 704,88 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. Január 2023
Dodatok č. 4
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 115/2015/SÚCTt)
0,00 € Slov. správa ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
11. Január 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 1/2023/SÚCTt
15 109,39 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
11. Január 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
0,00 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva č. 120/2022/SÚCTt
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. December 2022
Dodatok č. 3
Dodatok č. 43 (Zmluva č. 24/2021/SÚCTt)
1,20 € CHEMOLAK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
21. December 2022
Podniková kolektívna zmluva
Zmluva č. 119/2022/SÚCTt
0,00 € Integrovaný odborový zväz - ZO SÚC TTSK Trnava Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202215553_Z
20 702,40 € Jozef Kvaššay Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
19. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO
Zmluva č. 118/2022/SÚCTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2022
Rámcová dohoda
Zmluva č. 117/2022/SÚCTt
17 400,00 € exe, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
12. December 2022
Dohoda o ukončení
Dodatok č. 40 (Zmluva č. 4/2012/SÚCTt)
0,00 € ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 41 (Zmluva č. 105/2022/SÚCTt)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 42 (Zmluva č. 104/2022/SÚCTt)
0,00 € Skanska SK a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
9. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 39 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt)
220,00 € ESM YZAMER, energ.služby a monitoring.s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. December 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 38 (Zmluva č. 74/2022/SÚCTt)
23 723,66 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
7. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215011_Z
17 950,00 € Fuel Traders Corporation s. r. o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Zmluva č. 116/2022/SÚCTt
0,00 € CS, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. November 2022
Príkazná zmluva
Zmluva č. 114/2022/SÚCTt
0,00 € Bobčík Ján Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1