Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o odvoze odpadov
Zmluva o odvoze odpadov zo dňa 31.08.2022
0,00 € TSM Veľký Meder, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
23. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234286_Z
13 480,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/SÚCTt
756,00 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 22/2023/SÚCTt
26 875,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 24/2023/SÚCTt
46 875,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
17. Máj 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 23/2023/SÚCTt
35 000,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
10. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 21/2023/SÚCTt
281 071,05 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Máj 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 9/2016/SÚCTt)
0,00 € Obec Trnávka Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Máj 2023
Nájomná zmluva
Zmluva č. 20/2023/SÚCTt
2 165,63 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
3. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 19/2023/SÚCTt
117 136,64 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
2. Máj 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 32/2021/SÚCTt)
139,07 € Dobrovoľná civilná ochrana Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
2. Máj 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 18/2023/SÚCTt
131 737,15 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva č. 17/2023/SÚCTt
52 646,40 € Slovak Telekom a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme časti pozemku
8/2023
0,00 € Obec Trnávka Správa a údržba ciest TTSK
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt)
0,00 € TIR PETROLEUM, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 9/2021/SÚCTt)
0,00 € Obec Sekule Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pre produktovú, servisnú a tech. podporu Dispečingový mapový portál
Zmluva č. 16/2023/SÚCTt
49 440,00 € YMS, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
29. Marec 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. 15/2023/SÚCTt
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. Marec 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 14/2023/SÚCTt
880,00 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
27. Marec 2023
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 13/2023/SÚCTt
5 368,44 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1