Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/87
0,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
14. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/87
0,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/88
0,00 € Okresný úrad Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2470
0,00 € Tatiana Ruszóová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/80
0,00 € Obec Tomášovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2492
0,00 € Tomáš Koreň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
31. Január 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Rimavská Sobota
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Rimavská Sobota
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Január 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2192
1 024,10 € Norbert Kárás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Január 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2367
306,90 € Judita Kovácsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Január 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2371
261,50 € Donovalová Silvia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Január 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/1
0,00 € Obec Drňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/7
684,60 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/14
342,30 € Šanca pre rozvoj a podporu občana a vidieka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/16
5 324,40 € Obec Širkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/22
7 099,20 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/9
599,00 € Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/31/054/4
3 690,96 € RISO - R, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/31/054/3
3 690,96 € URBADUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/31/054/2
3 690,96 € Santé rs, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/31/054/5
3 690,96 € František Fekete Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota