Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/31/19B/8
58 674,58 € Sociálny podnik Lenka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/8
2 354,52 € Igor Ťažký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/7
9 418,10 € Ladislav Ťažký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/4
9 418,10 € Albema Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/31/19B/3
50 857,62 € KVK design s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/282
5 086,80 € Obec Kesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/37
37 672,40 € Mesto Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/13
23 545,25 € TravelNetCon Global, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/23
8 829,46 € Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/18
9 418,10 € VMAUTO RS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/232
508,68 € Obec Rimavské Brezovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/311
2 882,52 € Obec Zacharovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/252
2 543,40 € Obec Ivanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/294
8 138,88 € Obec Včelince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/279
4 408,56 € Obec Rakytník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/281
6 782,40 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/296
8 647,56 € Obec Cakov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/288
1 017,36 € Obec Padarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/313
12 717,00 € Mesto Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/31/054/284
1 695,60 € Obec Španie Pole Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota