Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/93
0,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/95
0,00 € Obec Nižný Skálnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5396
57,20 € Obec Tomášovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/91
0,00 € Obec Vyšný Skálnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5401
228,80 € Obec Zacharovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5397
57,20 € Obec Dubovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5414
114,40 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/88
0,00 € Obec Rimavské Brezovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/89
0,00 € Obec Kociha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5417
114,40 € Obec Kesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5400
1 086,80 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/85
0,00 € Obec Belín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/78
0,00 € Obec Teplý Vrch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5399
228,80 € Obec Tachty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5398
457,60 € Obec Pavlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5395
68,44 € Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5402
273,76 € Obec Číž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5394
68,44 € Obec Lukovištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/31/19B/20
6 846,42 € MB - ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/80
0,00 € Obec Sútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota