Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1998, ÚPSVR Rimavská Sobota
995,75 € Bendíková Helena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1275, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1275
169,80 € Molnárová Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1940, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1940
222,00 € Pospíšilová Iveta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3. Apríl 2024
Poskytovanie finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.- 1/2024
1/2024
19 400,00 € Detské kočovné divadlo DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1866, ÚPSVR Rimavská Sobota
1 138,00 € Horváthová Estera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/65
3 296,33 € Obec Kružno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/54
4 709,05 € Štefan Lévay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/69
4 709,05 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/71
4 709,05 € Bc. Iveta Kiššimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/64
4 709,05 € RDV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/70
4 709,05 € René Pešti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/67
9 418,10 € Mgr. Martina Ľaudisová OCCASIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/72
9 418,10 € VYS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/16
9 418,10 € Gemernet s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/49
14 127,15 € Senior plus n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/46
9 418,10 € Mgr. Miriam Genská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/61
32 484,67 € DUG s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/62
14 127,15 € IMPREX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/51
9 418,10 € Milan Vanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/48
4 709,05 € Ing. Andrea Patakiová Farkas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota