Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/27
3 684,69 € I.MAR spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/28
4 279,02 € René Pešti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/224
599,00 € Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/228
342,30 € Domček LIENKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/31/060/55
8 558,05 € Mgr. Miriam Genská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/229
684,60 € Šanca pre Dražice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/47
8 558,05 € VYS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/31/19B/6
124 946,94 € MILAJA-MEAT r.s.p., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/32
1 402,56 € Santé rs, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/31
1 402,56 € GENERAL TRADING SLOVAKIA, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/234
3 102,00 € Obec Hostice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/214
3 944,00 € Obec Rakytník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/222
11 832,00 € Obec Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/212
12 325,00 € Mesto Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/243
5 922,00 € Obec Valice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/208
4 230,00 € Obec Hajnáčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/232
4 512,00 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/218
3 944,00 € Obec Rimavské Janovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/231
4 437,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/227
12 325,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota