Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/28
4 709,05 € Jozef Pirek Bio Comfort Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/30
9 418,09 € Miroslav Kubelka K - TRADE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/14
4 709,05 € Alica Koóšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/57
4 709,05 € Santé rs, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/38
9 418,10 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/58
31 786,08 € SFOS.SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/68
4 709,05 € Emília Husárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/59
2 511,49 € Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/53
14 127,15 € Mesto Hnúšťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/35
9 418,10 € EURODETEKTOR SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1950, ÚPSVR Rimavská Sobota
468,60 € Ján Kiss Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/44
4 709,05 € Robert Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/31/19B/5
64 984,71 € MB - ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/47
4 709,05 € Ing. Tomáš Koco Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/60
2 354,52 € Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/42
9 418,10 € Caffe servis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/26
4 709,05 € Obec Rimavská Baňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/31/19B/4
55 566,73 € Regio plus s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/39
9 418,10 € Obec Husiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/40
7 063,57 € STAVBY RZ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota