Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3064-1
0,00 € Obec Orávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3008-1
0,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
17. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2868, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2868, ÚPSVR Rimavská Sobota
576,00 € Mária Mátéová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
17. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3017-1
0,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3009-1
0,00 € Obec Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/2995-1
0,00 € Obec Cakov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2894, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2894, ÚPSVR Rimavská Sobota
336,60 € Danková Jolana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2893, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2893, ÚPSVR Rimavská Sobota
633,47 € Bušová Alexandra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2835, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2835, ÚPSVR Rimavská Sobota
632,00 € Némethová Valéria Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Október 2023
Dodatok NP
22/31/059/13-1
0,00 € Milan Vanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2892
1 193,45 € Kroščenová Nataša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Október 2023
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
195/131/2023
0,00 € EKOMETAL, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/81
756,57 € Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2879
642,30 € Bariová Zdena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3457
4 140,00 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3504
85,80 € Obec Dubno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3442
2 208,00 € Obec Valice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3450
Doplnená
4 274,40 € Obec Janice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3434
1 544,40 € Obec Slizké Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3506
85,80 € Obec Stará Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota