Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 1/§51/2015/NP VAOTP SR-5
1/§51/2015/NP VAOTP SR-5 RS
0,00 € Renáta Kureková -R.K.ŠTÚDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Január 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 2/§51/2015/NP VAOTP SR-5
2/§51/2015/NP VAOTP SR-5 RS
0,00 € Habba s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Január 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 3/§51/2015/NP VAOTP SR-5
3/§51/2015/NP VAOTP SR-5 RS
0,00 € SLOVtours, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Január 2015
Dohoda č. 8/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
8/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1 RS
0,00 € Alexander Bedécs - Lord Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Január 2015
Dohoda č. 1/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
1/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € TISWOOD s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Január 2015
Dohoda č. 2/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
2/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € DK RECRUITMENT SERVICES s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Január 2015
Dohoda č. 4/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
4/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € Neo Color - Peter Hencz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Január 2015
Dohoda č. 7/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
7/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € VICTORAUTO spol. s r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Február 2015
Dohoda č. 6/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
6/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
Doplnená
0,00 € Jozef Šimko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Február 2015
Dohoda č. 5/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
5/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € IMAR SK s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Február 2015
Dohoda č. 3/XXXIV-2/2015/§54/RS/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnan
3/XXXIV-2 /2015/§54/RS/A1
0,00 € Zamkov, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
1/§59/2015 RS
Doplnená
0,00 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Február 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 4/§51/2015
4/§51/2015 RS
0,00 € Ma-NET Team s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Február 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 5/§51/2015
5/§51/2015 RS
0,00 € Obec Rimavská Seč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Február 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
14/§ 52a/2015 RS
0,00 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Február 2015
Dohoda o zabezp.podmienok AP 7/§51/2015
7/§51/2015 RS
0,00 € Obec Kráľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2015
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1 / § 50j /NS/ 2015 RS
0,00 € Obec Husiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2015
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 / § 50j /NS/ 2015
0,00 € Obec Zádor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2015
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 / § 50j /NS/ 2015
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2015
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 / § 50j /NS/ 2015
0,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota