Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/398
50 527 991,00 € Attila Ríz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3. August 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/491
Doplnená
189 513,00 € B6 Furniture s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Marec 2016
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/31/054/82
171 656,10 € GeriaCentrum IDEÁL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 123/131/2023
123/131/2023
169 040,27 € CASON CONSULTING s.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
329/131/2019
153 173,62 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
8. Február 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
19/31/054/17
Doplnená
135 510,90 € DELIVER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/31/19B/6
124 946,94 € MILAJA-MEAT r.s.p., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby
169/131/2022
123 374,93 € BUBO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19. Júl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2016/RS
207/131/2016
119 269,50 € AGROBAN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/31/53G/4
109 146,06 € MILAJA-MEAT r.s.p., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Marec 2016
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16/31/054/88
90 186,69 € Obec Ožďany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. November 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/381
89 637,00 € VICTORAUTO, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Október 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
87 609,60 € PATROL & GUARD TECHNOLOGY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/31/19B/9
85 922,37 € Rimgal, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Január 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
18/31/054/11
85 121,52 € Klub maďarsky hovoriacich Rómov v Sútore Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/31/53G/5
74 741,20 € Rimgal, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. August 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
19/31/054/413
71 709,60 € Victor Capital s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. September 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/547
Doplnená
63 171,00 € Ján Muránsky - J.M.D. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11. Február 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
19/31/054/3
62 056,80 € AUTOPREVENT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. November 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
17/31/054/595
55 175,12 € OZ Za Rozvoj Obce Cakov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota