Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1932, ÚPSVR Rimavská Sobota
5 600,00 € Štajer Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/38
143,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/37
171,60 € Obec Stránska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/35
157,30 € Obec Hajnáčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/22
34,22 € Obec Číž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 123/131/2023
123/131/2023
169 040,27 € CASON CONSULTING s.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/25
397,30 € Obec Cakov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/26
345,00 € Obec Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/23
119,77 € Obec Ivanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1915, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1915, ÚPSVR Rimavská Sobota
3 562,42 € Václavík Róbert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1626, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1626, ÚPSVR Rimavská Sobota
194,00 € Radičová Erika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
14. Február 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/31/010/22-1
0,00 € Mesto Hnúšťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/1916
642,30 € Bari Sebastián - zákonný zástupca: Jana Bartosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1878, ÚPSVR Rimavská Sobota
594,00 € Danková Jolana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Rimavská Sobota
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Rimavská Sobota
7 441,35 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1789, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1789, ÚPSVR Rimavská Sobota
298,43 € Srnková Eva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/1872
264,49 € Jónás Eugen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. Február 2024
Dodatok ŠR
23/31/054/3017-2
0,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1859, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1859, ÚPSVR Rimavská Sobota
70,40 € Lakatoš Róbert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
31. Január 2024
Dodatok ŠR
23/31/054/3009-2
0,00 € Obec Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota