Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/81
756,57 € Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2879
642,30 € Bariová Zdena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3457
4 140,00 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3504
85,80 € Obec Dubno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3442
2 208,00 € Obec Valice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3450
4 274,40 € Obec Janice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3434
1 544,40 € Obec Slizké Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3506
85,80 € Obec Stará Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3507
410,64 € Obec Lehota nad Rimavicou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3432
2 917,20 € Obec Dubovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3510
2 402,40 € Obec Nová Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3508
2 059,20 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3487
4 710,00 € Obec Blhovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3456
858,00 € Obec Španie Pole Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3465
4 290,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3472
1 887,60 € Obec Lipovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3435
2 402,40 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3469
171,60 € Obec Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3454
514,80 € Obec Gemerské Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3426
429,00 € Obec Belín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota