Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/6
0,00 € Obec Žíp Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2848
1 254,49 € Kamenský Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/8
0,00 € Obec Vyšné Valice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
175/131/2023
5 249,32 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/2990-1
0,00 € Obec Lukovištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5201
71,50 € Obec Dubovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3036-1
0,00 € Obec Tachty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3062-1
0,00 € Obec Dražice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3045-1
0,00 € Obec Kesovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3014-1
0,00 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5203
6 660,00 € Obec Radnovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5199
357,50 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5200
1 859,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3061-1
0,00 € Obec Lenartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5204
4 830,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5202
256,65 € Obec Číž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5197
2 145,00 € Obec Husiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5208
71,50 € Obec Kružno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/5205
214,50 € Obec Drňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2856, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2856, ÚPSVR Rimavská Sobota
1 365,00 € Lukáš Révesz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota