Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/31/054/122
8 328,32 € ANGEL GROUP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/31/054/141
15 331,68 € Klub maďarsky hovoriacich Rómov v Hodejove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/31/054/142
10 221,12 € Občianske združenie Klub maďarsky hovoriacich Rómov v Radnovciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/108
0,00 € CHENA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/119
342,30 € Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/127
599,00 € Obec Číž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/123
342,30 € Obec Kociha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2511
545,00 € Havran Roman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/81
0,00 € Krajská prokuratúra B. Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Február 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/31/059/1
11 640,00 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/1
8 558,05 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
17. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/31/059/2
11 450,64 € Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/86
0,00 € Obec Kraskovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/95
4 732,80 € Obec Včelince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2518
300,00 € Klíma Tomáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2535
1 391,39 € Buša Norbert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/90
0,00 € Obec Zacharovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/89
0,00 € Obec Lukovištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/92
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
14. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/31/054/91
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota