Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/31/054/3450-1
0,00 € Obec Janice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/31/060/82
1 069,75 € Jozef Kilík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2948
660,00 € MVDr. Andrea Kolimárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/4-1
0,00 € MB - ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/11-2
0,00 € MB - ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/14-1
0,00 € KVK design s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/3-2
0,00 € KVK design s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/8-1
0,00 € AVAGRI s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/86
0,00 € Obec Rimavská Seč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/16-1
0,00 € KomPaS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/7-2
0,00 € BAKOV PRODUKT - registrovaný sociálny podnik, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/2-1
0,00 € KomPaS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/15-1
0,00 € Rimgal, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/9-1
0,00 € Rimgal, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/5-1
0,00 € Sociálny podnik Lenka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/12-1
0,00 € MILAJA-MEAT r.s.p., s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/31/19B/6-1
0,00 € MILAJA-MEAT r.s.p., s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/73
0,00 € Obec Zacharovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/92
0,00 € Obec Veľké Teriakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/31/010/94
0,00 € Obec Padarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota