Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/102
0,00 € Obec Orávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/010/84
0,00 € Obec Radnovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/93
0,00 € Obec Kružno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/010/103
0,00 € Obec Sútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/48
0,00 € Obec Lenartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/33
0,00 € Obec Rumince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/24
0,00 € Obec Rakytník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/52
0,00 € Obec Ivanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/49
0,00 € Obec Lenka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/36
0,00 € Obec Hubovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/38
0,00 € Obec Kráľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/60
0,00 € Obec Chanava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/010/95
0,00 € Obec Pavlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/010/89
0,00 € Obec Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/88
0,00 € Obec Figa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/92
0,00 € Obec Abovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/89
0,00 € Obec Vlkyňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/101
0,00 € Obec Zádor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/107
0,00 € Obec Uzovská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/108
0,00 € Obec Chrámec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota