Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/3
12 840,00 € Mgr. Miriam Genská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/2
12 600,00 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/9
8 825,76 € KM Deal, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/11
12 748,32 € RADMAT, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/10
12 715,20 € RADMAT, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/12
12 748,32 € KURIKULUM, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/13
12 739,20 € Kamila Antalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/1918
600,00 € Gandžala Luka - zákonný zástupca: Komjatyová Scarlett Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/1931
5 600,00 € Görgei Ladislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/7
10 080,00 € Mgr. Nora Mišuráková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/6
9 840,00 € Alica Koóšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/31/059/14
11 753,76 € MILAJA-MEAT r.s.p., s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/5
12 600,00 € Vladimír Zán REMAS centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/1
9 000,00 € Bc. Veronika Segedyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/32
42,90 € Obec Stará Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1895, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1895
3 137,10 € Kamil Oláh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/31/059/8
12 840,00 € Milan Vanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/31
357,50 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/36
782,00 € Obec Lenartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/31/054/34
157,30 € Obec Studená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota