Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2023/2660
539,30 € Horváthová Marta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2643
57,20 € Obec Zacharovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2650
479,08 € Obec Dubovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/2653
338,40 € Obec Dražice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/31/054/2666
684,60 € Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského, Teplý Vrch 57 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/31/054/2671
684,60 € Obec Teplý Vrch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/31/054/2657
1 353,60 € Obec Klenovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/31/054/2656
0,00 € Danka Antalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2665, ÚPSVR Rimavská Sobota
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2023/2665, ÚPSVR Rimavská Sobota
347,20 € Sajková Alžbeta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2642
171,60 € Obec Vieska nad Blhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/2647
616,14 € Dom pokojného života, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2644
205,32 € Obec Janice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2640
228,80 € Obec Rimavské Janovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2634
2 402,40 € Mesto Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/2641
205,38 € Obec Dubno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/2651
136,88 € Obec Ivanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/31/054/2624
3 974,88 € Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/31/054/2625
3 974,88 € Sociálny podnik Lenka s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/31/054/2626
3 974,88 € Erik Roško - ROSMONT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/31/19B/11-1
0,00 € MB - ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota