Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO
001/2022
142 290,00 € DIMI max, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2022
0,00 € Ranch Amadeus, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
22/2022
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
00397474
0,00 € Katarína Weissová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
43-2022
0,00 € Monika Stračárová SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
19/2022
0,00 € Hucul Olšovka spol.s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
15/2022
0,00 € Chateau Radíč s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
17/2022
0,00 € o.z. Hucule Kráľovskej Lúky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
18/2022
0,00 € ŠUBÍK, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
12-2022
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
02-2022
0,00 € Miloš ČEREŠŇA SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
21-2022
0,00 € Vratislav Gallo - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
22-2022
0,00 € Jozef GÍRETH, Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
31-2022
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
35-2022
0,00 € Agrotavarok s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
42-2022
0,00 € Lucia Rovná SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
299
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
05-2022
0,00 € Jakub Wiczmándy - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
08-2022
0,00 € Milan GONDA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Jún 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
09-2022
0,00 € Ranč LHOTA a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.