Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
16-2023
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
17-2023
0,00 € Slovenský Hucul Klub Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
19-2023
0,00 € Agrotavarok s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
20-2023
0,00 € Agrofarma Mikulov s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
23-2023
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
24-2023
0,00 € Lucia Rovná SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
25-2023
0,00 € Monika Stračárová SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
0,00 € VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s. r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
12/2023
0,00 € Jana Radošányová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
13/2023
0,00 € Miloš ČEREŠŇA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
14/2023
0,00 € Ing. Natália Švejdová, PhD. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
11/2023
0,00 € APISTIKA s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
15/2023
0,00 € ING. PAULA NINIS Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
17/2023
0,00 € NEIZ, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Jún 2023
Smlouva o zajištění odborné praxe
99/2023
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Jún 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
10/2023
0,00 € EnergoAgro, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Jún 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2023
0,00 € SHR Tomáš Kušík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Máj 2023
Nájomná zmIuva
č. 219/2019
0,00 € Jozef Hrúzik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Máj 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
07/2023
0,00 € Ing. Jozef Horváth - Slovlov Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Máj 2023
Kúpnopredajná zmluva
09/2023
0,00 € Pavel Csóka, Jazdecký klub Csóka Lovasudvar Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.