Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Kúpnopredajná zmluva
01/2023
0,00 € Agnieszka Dutka-Franczak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
R23/2024/285
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy
149/EU/2022
0,00 € Závodisko, š.p. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Január 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
307
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. December 2022
POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
11-422994
5 090,56 € Union poisťovňa, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. December 2022
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
11-322024
420,80 € Union poisťovňa, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. December 2022
Poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9059805312
5 275,16 € Generali Poisťovňa Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. December 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001915
12 971,70 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. December 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
212/UEE-Ol/22
0,00 € AURUS spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. December 2022
Kúpnopredajná zmluva
33/2022
0,00 € Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. December 2022
Kúpna zmluva
PPZ-OKH3-2022/058745-007
Doplnená
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. November 2022
Pferdekaufvertrag
31//2022
0,00 € Vörös József Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. November 2022
ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
306
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. November 2022
Kúpna zmluva
304
21 600,00 € ARON EXPORT-IMPORT KRZYSZTOF SZCZEPANIAK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. November 2022
Kupní smlouva na movitou věc
305
850,50 € Marta Hvizdošová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. November 2022
Pferdekaufvertrag
32/2022
0,00 € Franz Hoppenberger Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. November 2022
KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
303
4 443,70 € AGROK, spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Október 2022
Pferdekaufvertrag
25/2022
0,00 € B A T H VAN UHM Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Október 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
302
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hosťovce Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
640/2022
0,00 € Roman Dubaj Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.