Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
233,78 € Ivan Kičikolev Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Január 2024
Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
0,00 € Ivan Kičikolev, rodený: Kičikolev Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
26-2023
0,00 € RNDr. Tomáš Kušík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
644/2024
0,00 € Miloš Lukáč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
3200052024
0,00 € Pow-en a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
18-2023
0,00 € Simona Chlpáčová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. December 2023
Kúpnopredajná zmluva
31/2023
0,00 € Maroš STRAKA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. December 2023
PFERDEKAUFVERTRAG
30/2023
0,00 € STEINER & RONY LIFESTOCK ÁLLATJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. December 2023
Kúpnopredajná zmluva
33/2023
0,00 € Veronika Matúsová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
035/02I02-29-V01/2023
273 439,34 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. November 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
28/2023
0,00 € MUDr. Erika Blašková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. November 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
č. 26/2023
0,00 € EDUCA Consulting, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. November 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
27/2023
0,00 € Vladimír VARG Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. November 2023
ZMLUVA O ODSTRÁNENÍ A LIKVIDÁCII vžp
č.31103844
0,00 € VAS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Október 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
05-2023
0,00 € Ranč LHOTA a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Október 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
24/2023
0,00 € MUDr. Jana Hasáková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Október 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
25/2023
0,00 € Agnieszka Dutka-Franczak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Október 2023
Nájomná zmIuva
26/2023
0,00 € Monika Belliová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Október 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2023
0,00 € Mária Koleszár Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.