Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
639/2022
0,00 € Emília Rybárová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Október 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2022
0,00 € Erika Blašková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
29/2022
0,00 € Zbytniewska Laura Malgorzata Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
Pferdekaufvertrag
28//2022
0,00 € Janna FRANKE Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
638/2022
0,00 € Dominik Fábry Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
582/2019
0,00 € Miloš Šedík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
Zmluva o duálnom vzdelávaní
01/DV/2022
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola chovu koní a služieb Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
00212022
125 921,29 € TONEX stavby s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. August 2022
KAUFVERTRAG
414.5
0,00 € Haupt- und Landgestüt Marbach Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. August 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
301
0,00 € K & T mäso spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
39-2022
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
37-2022
0,00 € SILApro, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
36-2022
0,00 € Agrofarma Mikulov s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
34-2022
0,00 € Simona Chlpáčová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
27-2022
0,00 € BCV s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
18-2022
0,00 € POHREBNÍCTVO - KAMENÁRSTVO „BOGDÁNY“ s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
15-2022
0,00 € SPOL AGRO POČÚVADLO s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Pferdekaufvertrag
24/2022
0,00 € Ing. DI Jaroslava Spanring, PhD. und Thomas Leopold Spanring Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
300
0,00 € Commander Services s.r.o Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2022
ZMLUVVA „COMPLETE” O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU
614/2022
0,00 € Commander Services s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.