Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
29/2021
0,00 € Společnost Accoma comfort, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. December 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2021
0,00 € CSOKA Pavel Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. November 2021
Kúpna zmluva
296
37 200,00 € MTZ SLOVAKIA, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. November 2021
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A SPROSTREDKOVATEĽOM
294
0,00 € AXTA s. r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. November 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
295
5 300,00 € Martin Doskoč AGROVNINY Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. November 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
27/2021
0,00 € Gonda Milan - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. November 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
24/2021
0,00 € Žrebčín Kopčany s r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. November 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
28/2021
0,00 € Mgr. Jozef Tomaštík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
25/2021
0,00 € Peter FELLNER Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Október 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
23/2021
0,00 € Petra MACHALOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. Október 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
22/2021
0,00 € Agnieszka Dutka-Franczak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Október 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2021
0,00 € Jaroslava CAJTHAMLOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Október 2021
Licenčná zmluva o použití diela verejným vykonaním
293
150,00 € LITA, autorská spoločnosť Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Október 2021
KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
292
1 440,34 € AGROK, spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. September 2021
Dodatok ku Kúpnej zmluve na surové kravské mlieko pre roky 2021 - 2026
291
0,00 € AGRO TAMI, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. September 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
410/2021
0,00 € Ľudmila Jančichová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. September 2021
Zmluva o spolupráci
000/2021/AXNV
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. September 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
20/2021
0,00 € Iveta Liebhart Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. August 2021
Dodatok ku Kúpnej zmluve na surové kravské mlieko pre roky 2014 - 2019
289
0,00 € AGRO TAMI, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. August 2021
Kúpno - predajná zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2021 - 2026
290
Doplnená
0,00 € AGRO TAMI, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.