Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
40-2021
0,00 € Tomáš Kušík SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
N R . : 0 4 / 2 0 2 1
0,00 € Ing. Kathrina Wculek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
07/2021
0,00 € Petra Maria LEITGEB Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
09/2021
0,00 € Ing. Svetozár BOHUŠ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
1 0 / 2 0 2 1
0,00 € Erik De Clerck Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
11/2021
0,00 € Mstin. Silvia Kugler Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2021
0,00 € KOVÁCS Imrich Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Apríl 2021
ZMLUVA O DIELO
002/2021
44 095,43 € RezivoStrechyKofus s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. Apríl 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
05/2021
0,00 € MUDr. Anton Tuhrinský Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. Apríl 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
04/2021
0,00 € Ing. Kathrina Wculek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Marec 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
03/2021
0,00 € MEDOVARSKÁ Magdaléna Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Marec 2021
ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000158493
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Marec 2021
ZMLUVA O DIELO
001/2021
46 585,92 € LUKASTAV SK, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Február 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
02/2020
0,00 € Silvia Naďová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
293/2/2020
0,00 € František Kukla Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
AKTUALIZAČNÝ DODATOK
AKTUALIZAČNÝ DODATOK č....3 k SERVISNEJ ZMLUVE č. SZ 2018 008 /RA /TK
0,00 € AGROSERVIS - Západ s. r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
294/1/2020
0,00 € Slávka Brezinová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
411/2/2019
0,00 € Vladimír Matejčík Ing. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
411/1/2019
0,00 € Miroslav Matejčík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Február 2021
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
č. 506/2019
0,00 € DARINA PAULENOVA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.