Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2021
Renting a mobile grandstand.
287
6 900,00 € Papp László vállalkozó Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. August 2021
DOHODA o organizačnom zabezpečení dostihových dní konaných 1.8. a 1.9. 2021 v Topoľčiankach
288
0,00 € Závodisko, š. p. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2021
ZMLUVA o zaopatrení dostihových koní
286
0,00 € Viera Moncmanová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
43-2021
0,00 € Monika Stračárová SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
22-2021
0,00 € Jozef GÍRETH, Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
24. Jún 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
15/2021
0,00 € Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Jún 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
19/2021
0,00 € Poľno SME, s.r.o. Palárikovo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2021
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
285
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
18/2021
0,00 € Ligáčová Katarína Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2021
Prenájom - Dlhodobý
JS/2021/M/01548/KR
0,00 € Johnny servis s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Jún 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
38-2021
0,00 € Miloslav Mag SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Jún 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
28-2021
0,00 € RANCH PARADISE, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Jún 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
37-2021
0,00 € SILApro, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Jún 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
34-2021
0,00 € Simona Chlpáčová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Jún 2021
K O L E K T Í V N A Z M L U V A
284
0,00 € Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov pôdohospodárstva na Slovensku Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
30. Máj 2021
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
283
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. Máj 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
16/2021
0,00 € Ing. Vladimír Sedliak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
14/2021
0,00 € SANKA Peter Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
08-2021
0,00 € Milan GONDA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
05-2021
0,00 € Jakub Wiczmándy - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.