Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2021
Mandátna zmluva
280
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Január 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
27/2020
0,00 € AG-Final s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Január 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
28/2020
0,00 € Ing. Daniela Holtmanová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. November 2020
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
279
0,00 € Svet kreativity Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. December 2020
POISTNÁ ZMLUVA - Poistenie zodpovednosti za škodu
11-317782
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. December 2020
POISTNÁ ZMLUVA - POISTENIE MAJETKU PRÁVNICKÝCH OSÔB
11-416165
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. December 2020
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8080131796
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. December 2020
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
9101872589
0,00 € Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2020
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
21-2020
0,00 € Vratislav Gallo - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2020
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
27-2020
0,00 € BCV s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Júl 2020
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
35-2020
0,00 € Agrotavarok s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. December 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dodaní tovaru
3200192019
Doplnená
0,00 € Pow-en a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. December 2020
PFERDEKAUFVERTRAG
23/2020
0,00 € Vörös József Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. December 2020
ZMLUVA na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
TT/2020/407 376/OV/W
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. November 2020
ZMLUVA o poskytovaní služieb
278
0,00 € Jozef Urbánek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. November 2020
Zmluva o nájme pozemku
44702020
0,00 € Anna Škatuláková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. November 2020
Kúpna zmluva
PPZ-OKH3-2020/056996-001
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. November 2020
Kúpna zmluva
PPZ-OKH3-2020/056998-001
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Október 2020
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
26/2/2020
0,00 € Klára Kissová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služby
277
0,00 € Ing Juraj Šilhavík CSystem Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.