Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
169/2013-350/MPRV SR
1 529 245,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
90/2012-350/MPRV SR
1 333 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
157/2016-350/MPRV SR
1 077 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
136/2019/MPRVSR-043
1 055 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
265
350 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
6. Júl 2019
Zmluva na dodanie tovaru
0748702/00
288 000,00 € SLOVNAFT, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
035/02I02-29-V01/2023
273 439,34 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Apríl 2016
Zmluva o dielo
164
164 322,62 € PR Querkus, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO
316
157 873,97 € LAST-stav s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Apríl 2012
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU
35
Doplnená
156 600,00 € ACHP Levice a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Máj 2014
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU
128
146 250,00 € ACHP Levice a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Jún 2017
Zmluva o prevode vlastníctva hmotného majetku štátu v správe štátneho podniku v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
195
145 200,00 € Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Jún 2017
Zmluva o prevode vlastníctva hmotného majetku štátu v správe štátneho podniku v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
197
145 200,00 € Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
283/2015-350/MPRV SR
142 874,95 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO
001/2022
142 290,00 € DIMI max, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2012
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
38
139 500,00 € ViOn, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. Apríl 2013
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU
54
134 040,00 € ViOn, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
00212022
125 921,29 € TONEX stavby s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
12. Február 2015
Kúpna zmluva
4168/2014
Doplnená
110 000,00 € František Magušin DALI Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2012
Zmluva o prevode vlastníctva hmotného majetku štátu v správe štátneho podniku v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
37
102 180,00 € Ravena, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.