Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
č.03/2021
0,00 € Monika Janečková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Marec 2022
Pferdekaufvertrag
NR.: 05//2022
0,00 € NAGY JÓZSEF SZABOLCS Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Marec 2022
Pferdekaufvertrag
09/2022
0,00 € Bukor Barbara Melinda Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Marec 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
467/2/2022
0,00 € Róbert Šegeda Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Marec 2022
ZMLUVA O USTAJNENÍ A VÝCVIKU KOŇA
č.01/2022
0,00 € Lesy Slovenskej republik, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Marec 2022
ZMLUVA O PRENÁJME PLEMENNÉHO ŽREBCA
Č. 01/2022
0,00 € Lesy Slovenskej republik, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Marec 2022
ZMLUVA O INSEMINOVANÍ KOBYLY V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY
č.: 01/2022
0,00 € LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26. Február 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
507/112022
0,00 € MAGDALÉNA HUDECOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26. Február 2022
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
467/1/2022
0,00 € Marek Šegeda Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Február 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2022
0,00 € Silvia Naďová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2022
Mandátna zmluva
297
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2022
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
33/2021
0,00 € Lenka Vargová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2022
Pferdekaufvertrag
34/2021
0,00 € BARTOS ORSOLYA KING Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2022
Pferdekaufvertrag
35/2021
0,00 € NAGY JÓZSEF SZABOLC Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Január 2022
Zmluva o spolupráci
298
0,00 € Svet kreativity Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
29-2021
0,00 € GAZDA SUNDS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. December 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
31/2021
0,00 € PPS BOBROVEC, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. December 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
29/2021
0,00 € Společnost Accoma comfort, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. December 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2021
0,00 € CSOKA Pavel Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. November 2021
Kúpna zmluva
296
37 200,00 € MTZ SLOVAKIA, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.