Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2023
Zmluva na dodanie tovaru
SN NSF 55130 02z 230046
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
1. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
39/2023-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK
MS/1023/28E
0,00 € Ticketportal SK, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Apríl 2023
Kúpna zmluva na hnuteľné veci
315
1 500,00 € Patrik Gyepes Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Apríl 2023
Kúpnopredajná zmluva
05/2023
0,00 € Majerová Jaroslava Majerová Dominika Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení chovu koní plemena Norik muránskeho typu
314
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
2. Apríl 2023
Mandátna zmluva
č.4/2023
0,00 € PEPANI s.t.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Marec 2023
Zmluva o dielo
02/2023
1 450,00 € Mgr. Martin Baláž Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Marec 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
č. 02/2023
0,00 € o.z. Hucule Kráľovskej Lúky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Marec 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
04/2023
0,00 € PINČÍK Vladimír Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Marec 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
č. 03/2023
0,00 € Peter Viktorín – Autoservis Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2023
Nájomná zmIuva
641/202
0,00 € Tatiana Melencová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2023
Zmluva o spolupráci
311
0,00 € Svet kreativity Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2023
CONTRACT
312
0,00 € Xenophon Lovas Klub Kft Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2023
Dohoda 0 POUŽÍvanÍ kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní
313
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho vozidla
642/2023
0,00 € Ivan Trenčanský Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní strážnej služby (ochrany objektu)
03/2023
0,00 € Prapen s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. Január 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho vozidla
310
0,00 € AGRO – NV a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2023
VERTRAG
308
0,00 € GALMBACHER Sport Pferde Zucht Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2023
Mandátna zmluva
309
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.