Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2024
Zmluva v zmysle autorského zákona
2470143
0,00 € SĽOVGRAM Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
320
0,00 € AGRO Hosťovce, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
13/2024
0,00 € DREVOSKY spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
10-2024
0,00 € Farma AL ZAHRA, MVDr. Ľubomíra Rančíková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
12-2024
0,00 € Jozef GÍRETH, Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
13-2024
0,00 € BCV s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
15-2024
0,00 € GAZDA S UNDS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
17-2024
0,00 € Slovenský Hucul Klub Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
18-2024
0,00 € Simona Chlpáčová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
19-2024
0,00 € Agrotavarok s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
21-2024
0,00 € SILApro, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
23-2024
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
24-2024
0,00 € Lucia Rovná SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
25-2024
0,00 € Monika Stračárová SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
02-2024
0,00 € Miloš ČEREŠŇA SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
04-2024
0,00 € Milan GONDA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
06-2024
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
09-2024
0,00 € Ing. Ladislav SALAJ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
Kúpnopredajná zmluva
12/2024
0,00 € Agro-Nász kft Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Jún 2024
ZMLUVA O USTAJNENÍ A VÝCVIKU ŠPORTOVÝCH KONÍ
č.01/2024
0,00 € Igor Šulek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.