Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
4
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2011
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
764
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nitra Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
5
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Apríl 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
7
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2011
Priparovací plán v chove HD na rok 2011
1/2010
Doplnená
0,00 € Slovenské biologické služby, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
731/2011
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2011
Servisná zmluva o poskytovaní servisných služieb pri prevádzkovaní poľnohospodárskych strojov
3/2011
0,00 € WOOD spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Máj 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
8
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Máj 2011
Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
759/2010/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Máj 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
9
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. Máj 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
10
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
11
0,00 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Máj 2011
Zmluva o zaopatreni dostihových koní
12
0,00 € Daniel Liďák Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Máj 2011
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
40-2011
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Máj 2011
Zmluva na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe vyhlášky č. 245/2008 zb.
13
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
28. Február 2013
Kúpna zmluva o dodávke SKM od 01.05.2011 na dobu neurčitú.
15
0,00 € Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. Milsy a.s.
13. Jún 2011
Kúpna zmluva o dodávke SKM od 1.5.2011 na dobu neurčitú
16
0,00 € Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik MILSY a.s.
13. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania
17
0,00 € Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
21. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.01.2009
18
0,00 € Axel trade, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Jún 2011
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
19
0,00 € Ing.Róbert Arpáš Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.