Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
22/2023
0,00 € Vladimír Kolesár Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. September 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
23/2023
0,00 € Miroslav Tomic Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. September 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
20/2023
0,00 € Ervín Schlenker Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
22-2023
0,00 € Miloslav Mag SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
21-2023
0,00 € SILApro, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
6. September 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
18/2023
0,00 € Olga Kopečková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. August 2023
PFERDEKAUFVERTRAG
19/2023
0,00 € Norbert Bieber Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
16/2023
0,00 € David KARMASIN Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
PK2023/23
0,00 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
03-2023
0,00 € Jakub Wiczmándy - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
04-2023
0,00 € Milan GONDA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
06-2023
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
08-2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
09-2023
0,00 € Ing. Ladislav SALAJ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
10-2023
0,00 € Farma AL ZAHRA, MVDr. Ľubomíra Rančíková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
11-2023
0,00 € Vratislav Gallo - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
12-2023
0,00 € Jozef GÍRETH, Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
13-2023
0,00 € BCV s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
14-2023
0,00 € SPOL AGRO POČÚVADLO s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
15-2023
0,00 € GAZDA SUNDS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.