Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
PFERDEKAUFVERTRAG
09/2024
0,00 € Dr. Bernhard Schmitt Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Máj 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
11/2024
0,00 € Oross Zoltán Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Máj 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
10/2024
0,00 € Farma deda Severína o.z. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Máj 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2024
0,00 € Jalový dvůr, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
22411701
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
06/2024
0,00 € APM Digital Europe, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
17. Apríl 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
07/2024
0,00 € Oross Zoltán Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
318
0,00 € Svet kreativity Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č.23 /2024-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
317
0,00 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO
316
157 873,97 € LAST-stav s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Marec 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
05/2024
0,00 € Oross Zoltán Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
40/2024/AXNV
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Marec 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA
52/24
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianska Turná Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
421/1/2024
0,00 € Mariana Mesková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Marec 2024
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
04/2024
0,00 € Frantisek Cibira Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
446/1/2024
0,00 € Jana Minárová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Február 2024
PFERDEKAUFVERTRAG
02/2024
0,00 € Janna Franke Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Január 2024
PFERDEKAUFVERTRAG
29/2023
0,00 € Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2024
Kúpna zmluva
608/2024
1 868,00 € GAL TRANS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.