Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
42-2021
0,00 € Lucia Rovná SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
39-2021
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
32-2021
0,00 € Slovenský Hucul Klub Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Máj 2021
ZMLUVA O poskytovaní poradenských a asistenčných služieb spojených s používaním softvérov HerdMetrix a SmartDairy
281
0,00 € Agromont Nitra, spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Máj 2021
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
282
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Máj 2021
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ŠTÁTNEJ POMOCI
31103844
Doplnená
0,00 € VAS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci
72/1/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
12/2021
0,00 € Orsolya Horváth Pavlík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
PFERDEKAUFVERTRAG
6/2021
0,00 € Erik De Clerck Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
13/2021
0,00 € PPS BOBROVEC, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
13-2021
0,00 € CABANOVÁ Marianna - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
14-2021
0,00 € Ing. Nagy Ferenc, N:RV s.r.o. Vydrany Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
17-2021
0,00 € Ing. Ladislav SALAJ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
19-2021
0,00 € Farma AL ZAHRA, MVDr. Ľubomíra Rančíková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
21-2021
0,00 € Vratislav Gallo - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
27-2021
0,00 € BCV s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
30-2021
0,00 € PhDr. Jaroslav Lazorík - Záhrada Real Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
33-2021
0,00 € ŠTÁTNE LESY TATRANSKĚHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
35-2021
0,00 € Agrotavarok s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. Máj 2021
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
36-2021
0,00 € Agrofarma Mikulov s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.