Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083ZA620003
083ZA620003
40 619,35 € Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 777/23
777/23
0,00 € AGROSPOL Košice, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530005
063NR530005
15 000,00 € Ing. Jana Pémová - MELISSA Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085BB590001
085BB590001
263 720,13 € AGROSOLUM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085TN590005
085TN590005
95 853,78 € Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1218/24
1218/24
0,00 € Jozef Beľa Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 686/23
686/23
0,00 € Jozef Beľa Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 703/23
703/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 702/23
702/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 766/23
766/23
0,00 € Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 841/2024
841/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Skalité Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DJU7
309070DJU7
19 596,40 € Obec Nemčiňany Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. UNMS/01444/2023-111-002609/20
3/2023/161
Doplnená
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, P. O. Box 76 , 810 05 Bratislava 15 Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DNX8
309060DNX8
50 000,00 € Enikő Ádám Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 794/23
794/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 785/23
785/23
0,00 € VARGAEŠTOK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 857/24
857/24
0,00 € AGRO-MOLD GROUP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 855/24
855/24
0,00 € AGRO - MOLD akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 787/23
787/23
0,00 € LESY SERVIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 858/24
858/24
0,00 € AGRO-MOLD GROUP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra