Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00320 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00320
3 957,95 € Arnold Pereszlényi Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00732 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00732
196,44 € Ján Hrehor - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00341 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00341
18 815,86 € MATEX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00396 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00396
27 792,08 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00987 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00987
3 282,10 € Viliam Zsidek Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00494 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00494
11 397,37 € Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00883 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00883
26 696,97 € Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00682 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00682
1 666,74 € AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00582 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00582
22 922,97 € Poľnohospodárske družstvo Zavar Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00016 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00016
17 037,24 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00079 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00079
176,94 € Ing. Lucia Hredzáková Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/01034 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/01034
5 902,89 € EnergoAgro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00323 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00323
16 270,74 € Agrodružstvo Kameničná Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00632 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00632
13 314,80 € FirstFarms Mast Stupava a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00951 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00951
28 446,48 € ABG Trebišov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00465 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00465
1 976,86 € Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini, okres Martin Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00941 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00941
1 539,69 € Mária Malinová - AGROMAL Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00893 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00893
310,49 € Farma Angus s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00692 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00692
8 941,94 € Žitava fruct s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00534 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00534
560,05 € Peter Tamáš - AGROTAM Pôdohospodárska platobná agentúra