Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DTB7
309070DTB7
30 300,52 € Obec Okružná Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1192/24
1192/24
0,00 € AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 928/24
928/24
0,00 € Ladislav Czikó Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DRG1
309070DRG1
58 156,76 € Obec Čečehov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 913/24
913/24
0,00 € Ivan Krajník Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 945/24
945/24
0,00 € Ivan Krajník Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1262/24
1262/24
0,00 € Adrián Dovala Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1285/24
1285/24
0,00 € Jozef Šteger Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1197/24
1197/24
0,00 € Jozef Šteger Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000733-008
29/2024/111
1 422 360,00 € Ernst & Young, s. r. o Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1281/24
1281/24
0,00 € Mgr. Katarína Sterančáková Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 955/24
955/24
0,00 € MixFood s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1206/24
1206/24
0,00 € AGROKURUC s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600005
043NR600005
1 261 784,24 € Obec Nýrovce Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072ZA660006
072ZA660006
180 252,07 € Obec Turík Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DWY1
309070DWY1
34 270,36 € Obec Sazdice Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 965/24
965/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 958/24
958/24
0,00 € Peter Vodal - HEMPO Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1438/24
1438/24
0,00 € Peter Vodal - HEMPO Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1344/24
1344/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Pôdohospodárska platobná agentúra