Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/3/2024/S
621/3/2024/S
0,00 € Bc. Terézia Falťanová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 881/24
881/24
0,00 € AMADO PLUS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DAL4
NFP309190DAL4
148 184,03 € Tatry - Pieniny LAG Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.663/23
663/23
0,00 € Bc. Martina Říhová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 909/24
909/24
0,00 € Csaba Palásti Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 662/23
662/23
0,00 € Bc. Martina Říhová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 657/23
657/23
0,00 € FARMA RIEČKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DVX5
NFP309190DVX5
140 189,33 € Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CIL2
NFP309190CIL2
73 840,38 € Hontianske Poiplie Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520334
041ZA520334
40 000,00 € POLUN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520334
041ZA520334
40 000,00 € POLUN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DVS9
NFP309190DVS9
118 779,28 € Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DWC5
NFP309190DWC5
175 752,21 € Občianske združenie Žiarska kotlina Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DLU4
NFP309190DLU4
161 388,06 € Miestna akčná skupina Bodva Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 705/23
705/23
0,00 € B.C.INVEST, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063ZA530010
063ZA530010
15 000,00 € Ing. Jozef Bakoš Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021NR390017
021NR390017
15 000,00 € Ing. Radoslav Beluš - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/6/2024/S
621/6/2024/S
0,00 € M FORST, S.R.O. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520295
041TN520295
200 076,03 € Mgr. Pavol Velgáň Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/2/2024/
621/2/2024/S
0,00 € Farma Hostovice s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra